REGULAMIN SALONU OPTYCZNEGO

 1. Właścicielem sieci franczyzowej Dobre OKO jest  Aleksandra Pilaczyńska-Aleksander, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P. H. U DOBRE OKO ALEKSANDRA PILACZYŃSKA- ALEKSANDER z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Lotosowej 31, NIP 7792277033 nr tel. 600605353. Właścicielami poszczególnych salonów DOBRE OKO są jednostki indywidualne.
 2. Salon Optyczny DOBRE OKO zajmuje się produkcją oraz sprzedażą okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek kontaktowych, akcesoriów okularowych oraz przeprowadzaniem badania wzroku. 
 3. Na cenę okularów składa się oprawka okularowa, szkła okularowe, badanie wzroku, usługa montażu oraz transportu. Cena w obu przypadkach wyliczana jest indywidualnie i dostosowana do potrzeb klienta oraz jego wady wzroku. Pozostałe produkty posiadają etykiety cenowe. Do ceny okularów doliczony jest podatek VAT. 
 4. W dniu składania zamówienia klient może wpłacić zadatek w wysokości minimum 40 % ceny zakupu lub dokonać zapłaty za całość zamówienia.
 5. Płatności można dokonać zarówno kartą, gotówką lub przelewem na wskazany numer konta.
 6. Termin odbioru okularów  ustalany jest indywidualnie z klientem i jest zależny od rodzaju zamówionego produktu.
 7. Pracownik Salonu Optycznego DOBRE OKO informuje pisemnie o przewidywanym terminie odbioru w dniu zakupu oraz dzwoni do klienta z informacją w momencie, gdy okulary są gotowe do odbioru. 
 8. Ustalony termin odbioru okularów jest orientacyjny i może ulec zmianie.
 9. Roszczenia z tytułu rękojmi klient indywidualny ma prawo złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty wydania towaru, jeśli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży są rzeczy nowe.
 10. Definicja rękojmi dotyczącej wad fizycznych: 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia; 
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Rękojmia nie dotyczy zakupów dokonanych przez przedsiębiorców. 
 2. Salon Optyczny DOBRE OKO ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji a następnie, jeżeli roszczenia klienta będą uzasadnione, ewentualna naprawa lub wymiana rzeczy wadliwej na nową nastąpi w terminie uwzględniającym czas niezbędny na zamówienie i wykonanie okularów związany z produkcją szkieł okularowych bądź sprowadzeniem części zamiennych.
 3. Gwarancja na zakupione oprawy oraz szkła udzielana jest przez ich producenta. Salon Optyczny DOBRE OKO pośredniczy w jej realizacji i dokłada wszelkich starań, aby była ona rozstrzygnięta na korzyść klienta.  Za produkty nie zakupione w Salonie Optycznym DOBRE OKO firma nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania okularów i uszkodzeń mechanicznych.
 5. Producenci udzielają 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty.
 6. Podczas składania reklamacji na szkła okularowe, zaleca się dostarczenie oryginalnych opakowań po soczewkach.
 7. Promocje obowiązujące w Salonie Optycznym DOBRE OKO nie łączą się.
 8. Okulary korekcyjne są produktem medycznym, wykonanym na zamówienie, dlatego ich zwrot nie jest możliwy.
 9. Salon Optyczny DOBRE OKO nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego za zamówione okulary.
 10. Zadatek wpłacony na poczet wykonanych okularów jest bezzwrotny.
 11. Nieodebranie okularów w ciągu 6 miesięcy będzie jednoznaczne z rezygnacją z nich.
 12. Wszelkie naprawy i modelowanie opraw używanych odbywa się na wyraźne życzenie i ryzyko klienta.
 13. Montaż szkieł w oprawach używanych odbywa się na wyraźne życzenie i ryzyko klienta. Salon Optyczny DOBRE OKO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas szlifu lub montażu szkieł w oprawy używane.
 14. Salon Optyczny DOBRE OKO ponosi odpowiedzialność tylko za badania wykonane w placówce.
 15. Roszczenia dotyczące przeprowadzonego badania należy składać do 30 dni od jego przeprowadzenia. Ze względu na stan zdrowia, choroby, indywidualne dolegliwości pacjenta i inne zmienne mające wpływ na wynik badania, roszczenia powyżej 30 dni nie będą uwzględniane.
 16. Producent szkieł okularowych udziela 30 dniowej gwarancji adaptacji na szkła progresywne. W tym czasie możliwa jest wymiana na dwie pary szkieł okularowych. Po przekroczeniu tego terminu wymiana nie będzie możliwa.
 17. Dobór soczewek kontaktowych przez Optometrystę  jest płatny  –  200 zł (soczewki sferyczne lub toryczne) – 250 zł (soczewki multifokalne) . W skład tej ceny wchodzi: badanie refrakcji, badanie w lampie szczelinowej, dobór soczewek, nauka zakładania i ściągania, nauka pielęgnacji, zestaw próbny soczewek, minimum jedna kontrola po 10-14 dniach.  Na kontrolę Pacjent musi umówić się samodzielnie, najpóźniej w ciągu miesiąca od pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych. W przeciwnym razie ponosi ponownie koszt pełnej wizyty  w wysokości 200-250 zł . Po upływie roku, pacjent powinien umówić się na kontrolę wzroku, koszt takiej wizyty to 150 zł ( pełne badanie refrakcji, badanie w lampie szczelinowej, zestaw soczewek próbnych). Jednakże po upływie 24 miesięcy koszt kontroli wynosi 200 zł (soczewki sferyczne lub toryczne) – 250 zł (soczewki multifokalne) .
 18. Badanie wzroku przy zakupie kompletnych okularów (oprawa+szkła) wynosi 1 zł. W przypadku obowiązywania promocji „Bezpłatne badanie wzroku bez konieczności zakupu okularów” i braku zakupu recepta okularowa zostaje w salonie optycznym i jest włączona do karty pacjenta.  Nie ma możliwości jej fotografowania ani przepisywania. Jeśli pomimo braku zakupu Klient chce uzyskać receptę okularową zostaje zobowiązany do zapłaty 159 zł za przeprowadzone badanie. Jeżeli w ciągu 30 dni Pacjent zdecyduje się na zakup okularów, kwota badania zostanie odliczona od zamówienia.